Posadzka serwisu samochodowego

Wysoki standard opieki, serwisu i remontów pojazdów stawiają również wymagania na idealne warunki panujące na danym miejscu i wyposażenie pracowników w odpowiednie narzędzia. Może się wydawać, że posadzka na takim miejscu nie ma żadnego znaczenia, to nie jest to prawda. Odporność na uderzenia, wycieki płynów eksploatacyjnych i technicznych, antypoślizgowość i łatwa renowacja zapewniają bezproblemową codzienną pracę serwisu i przyczyniają się do zadowolenia klientów.

Szczegóły realizacji
Realizacja Posadzka serwisu samochodowego
Lokalizacja CZ
Powierzchnia 70 m2
Zastosowany materiał Fortelock Graphite, Blue 2020
Rok realizacji 2017

Czy jesteście Państwo zainteresowani? Napisz do nas…