Potrzebujesz porady w doborze płytek? Zadzwoń +48 517 114 290
PRÓBKA PODŁOGI

Dotacje unijne

Nasza spółka korzysta z dotacji finansowej w ramach projektu „wykorzystanie surowców wtórnych w spółce Fortemix produkce s.r.o.“ (CZ.01.3.14/0.0/0.0/18_186/0018444), który jest współfinansowany przez Unię Europejską, konkretnie z programu Program operacyjny Działalność gospodarcza i innowacyjność dla poprawy zdolności konkurencyjnej – Technologie niskowęglowe.

Celem projektu jest dostawa, instalacja i uruchomienie linii produkcyjnej do wykonywania unikalnego pokrycia dachowego PCW, którego wytwarzanie jest oparte na przetwarzaniu kupowanego recyklatu w formie granulek, co w ostatecznym efekcie przyczynia się do wprowadzenia technologii niskowęglowej w ramach terenu produkcyjnego spółki wnioskodawcy (czyli linii technologicznej do wytwarzania wyrobów produkowanych z surowców wtórnych). Przedmiotem projektu jest więc wprowadzenie innowacyjnej technologii do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych (płytek dachowych), które będą wykonywane z surowców wtórnych (recyklatu).

Próbka podłogi

Chcę próbkę