Voucher do kina

1. Ogólne informacje

Program bonusowy – Warunki programu dla wynagradzanych rekomendujących
Nagroda – kupon / voucher do dowolnego multipleksu CinemaCity Polska
Fortemix – Dostawca nagrody: Fortemix, s.r.o., Kirilovova 812, 739 21 Paskov
Przedstawiciel nagród: Cinema City Poland Sp. z o.o., ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa
Zakres czasowy akcji: do 28. 02. 2019
Nagroda dla klientów w Polsce
Rekomendujący : Osoba, która poleca zakup płytek podłogowych Fortelock w swoim otoczeniu, znajomym, na podstawie potwierdzenia dokonanego zakupu

2. Zasady wynagradzania

Nagroda dla rekomendujących, którzy:

  • na podstawie zakupu podłogi Fortelock przez znajomego, który udowodni zakup, tak aby można było potwierdzić fakt rekomendacji płytek.

2.1 Uczestnictwo i aktywacja vouchera

Rekomendujący, który chce otrzymać nagrodę za rekomendację, musi przesłać szczegóły zamówienia na voucher@fortelock.pl, za pośrednictwem kupującego płytki, tak aby można było zidentyfikować zamówienie oraz udowodnić fakt rekomendacji.

Do identyfikacji zamówienia wykorzystuje się następujące informacje:
– Imię i nazwisko klienta / firmy
– Adres dostawy
– Nazwa dystrybutora / sklepu / e-sklepu, w którym zamówienie zostało złożone
– Data zamówienia
– Liczba sztuk i kolor podłogi

Ewentualnie prześlij potwierdzenie zamówienia e-mailem.

Przesłane dane zostaną porównane z parametrami zamówienia. Jeśli informacja zostanie skompletowana, klient otrzyma nagrodę, voucher do kina, w formie elektronicznej, który można wydrukować.

Nagroda zostanie przesłana drogą elektroniczną na podany adres e-mail w związku z zapytaniem o nagrodę. Fortemix ma prawo skontaktować się z wybranymi osobami, aby uzupełnić informacje. Jeżeli pomimo starań z obydwu stron zamówienie nie zostanie zidentyfikowane, nagroda nie zostanie przyznana.

2.2  Ważność vouchera

Aktywny voucher z ważnym kodem należy przedstawić w kasie w Cinema City.
Aktywowany voucher  jest ważny do 28. 02. 2019 r.
Dotyczy filmów 2D wg repertuaru kinowego.
Ważny w sieci kin CinemaCity – Polska zgodnie z informacją na voucherze.

2.3 Warunki uczestnictwa

Fortemix zastrzega sobie prawo do wykluczenia jakiegokolwiek rekomendującego z akcji bonusowej. Decyzja Fortemix jest ostateczna w takich przypadkach i nie można się od niej odwołać.

Fortemix zastrzega sobie prawo do zmiany zasad wynagradzania w dowolnym czasie i / lub do anulowania akcji bez żądania roszczenia odszkodowawczego przez osobę składającą zażalenie. Fortemix nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne związane z przesyłaniem danych drogą elektroniczną. W przypadku wątpliwości, co do spełnienia warunków nagradzania indywidualnych polecających, ciężar dowodu spoczywa na rekomendujących.

2.4 Ochrona danych osobowych

W ten sposób, firmie Fortemix rekomendujący wyraża zgodę na dostarczenie danych osobowych oraz zgadza się na przetwarzanie i zarządzanie dostarczonymi danymi do celów na warunkach określonych poniżej.

Rekomendujący potwierdza również, że dane osobowe w ramach zalecanej umowy zostały uzyskane za zgodą właściciela umowy i jest upoważniony do ujawnienia go firmie Fortemix.

Wszystkie dane osobowe, które zostaną dostarczone firmie Fortemix, będą gromadzone, przechowywane i wykorzystywane zgodnie z obowiązującym prawem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i odpowiednimi standardami Unii Europejskiej.

Dane osobowe to informacje, które mogą zidentyfikować klienta/rekomendującego jako żyjącą osobę, samodzielnie lub w połączeniu z innymi informacjami:

Imię / nazwisko
Adres dostawy zamówienia
Adres e-mail
Numer telefonu
Dalsze informacje identyfikujące zamówienie oraz kontrakty

Ta lista nie jest wyczerpująca i może być na bieżąco aktualizowana.

Do czego są wykorzystywane informacje

Udzielanie informacji, nagród lub usług  w ramach świadczonych usług i informacji, dla których Fortemix zakłada, że strona polecająca / klient może być zainteresowany obiegiem materiałów marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, który udostępnił.

Bezpieczeństwo

Fortemix zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych. Aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi lub nieautoryzowanemu ujawnieniu, wprowadzono odpowiednie fizyczne, elektroniczne i zapobiegające procedury w celu ochrony i zabezpieczenia gromadzonych przez nas informacji. Rekomendujący wyraża zgodę na systematycznie zarządzanie udostępnionych danych za pomocą środków automatycznych. Wszystkie informacje, które udostępniamy, są przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach.

Prawa osób, których dane dotyczą

Poniżej informujemy o prawach dotyczących przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem, a mianowicie:

Prawo dostępu do ich danych osobowych;
Prawo do poprawy danych osobowych;
Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
Prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych z przyczyn związanych z konkretną sytuacją klienta;
Prawo do przenoszenia danych;
Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie;
Prawo do złożenia zażalenia w związku z przetwarzaniem danych osobowych w GIODO Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa kancelaria@giodo.gov.pl

Jeśli okaże się, że Fortemix przetwarza dane osobowe, które są niezgodne z ochroną interesu prywatnego i osobistego lub z naruszeniem odpowiednich przepisów ustawowych i wykonawczych, w szczególności, gdy dane osobowe są niedokładne w celu przetwarzania, można zażądać od firmy Fortemix dodania, poprawy, zablokowania lub usunięcia danych osobowych. Zgodę można wycofać, pisząc na w info@fortemix.cz lub tradycyjną pocztą na Fortemix Ltd., Kirilovova 812, Paskov, 739 21.  Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informacje o trwającej akcji dostępne pod adresem: www.fortelock.pl/informacje/voucher